بینوایان

بینوایان

"Who is this good ma...
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
Les Miserables (Enriched Classics)"Who is this good man who is staring at me?" "Sire," said M. Myriel, "you are looking at a good man, and I at a great man. Each of us can profit by it."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این مرد خوب است که خیره به من چه کسانی است؟"

"سیره گفت :" M. Myriel ، "مورد نظر شما در مرد خوب ، و من در بزرگ
مرد. هر یک از ما می تواند با آن سود ".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم