بینوایان

بینوایان

What truth was there...
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
Toxic People: 10 Ways Of Dealing With People Who Make Your Life MiserableWhat truth was there, after all, in the stories which were invented as to the early portion of M. Myriel's life? No one knew. Very few families had been acquainted with the Myriel family before the Revolution.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
چه حقیقت وجود داشت ، بعد از همه ، در داستان که به عنوان اختراع شد
به بخش آغازین M. Myriel 'ثانیه زندگی؟ هیچ کس می دانست. تعداد بسیار کمی از خانواده ها
به حال با خانواده Myriel قبل از انقلاب آشنا شده است.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم