بینوایان

بینوایان

The installation ove...
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
Young, White, and Miserable: Growing Up Female in the FiftiesThe installation over, the town waited to see its bishop at work. CHAPTER II--M. MYRIEL BECOMES M. WELCOME
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
نصب ، علاوه بر این ، این شهر منتظر دیدن اسقف خود را در محل کار.
فصل دوم -- م. MYRIEL تبدیل به M. خوش آمدید


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم