بینوایان

بینوایان

"It would hold full ...
ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
Spark Notes Les Miserables"It would hold full twenty beds," said he, as though speaking to himself. Then, raising his voice:--
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این بیست و تخت را کامل کند ، گفت :" او را ، تا هر چند صحبت کردن با
خودش. سپس ، افزایش صدای او : --


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم