بینوایان

بینوایان

One day, after he ha...
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
How to Refuse to Make Yourself Miserable about Anything: Yes Anything!One day, after he had been in D---- about three months, the Bishop said:-- "And still I am quite cramped with it all!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
یک روز ، بعد از او در د شده است ---- در مورد سه ماه ، اسقف
گفت : : --

"و هنوز من کاملا با آن همه cramped!"