بینوایان

بینوایان

This provoked a grea...
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Les MiserablesThis provoked a great outcry among the local burgesses; and a senator of the Empire, a former member of the Council of the Five Hundred which favored the 18 Brumaire, and who was provided with a magnificent senatorial office in the vicinity of the town of D----, wrote to M. Bigot de Preameneu, the minister of public worship, a very angry and confidential note on the subject, from which we extract these authentic lines:--
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
این موجب حراج بزرگ در میان burgesses محلی ؛ و سناتور
امپراتوری ، عضو سابق شورای پنج صد
که طرفدار Brumaire 18 ، و چه با شکوه فراهم شد
دفتر senatorial در اطراف شهر توسعه ---- ، نامهای خطاب به م.
متعصب د Preameneu ، وزیر پرستش عمومی ، بسیار عصبانی و
توجه داشته باشید در مورد این موضوع محرمانه است ، از این که ما معتبر عصاره
خطوط : --