بینوایان

بینوایان

EXPENSES OF CARRIAGE...
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Les Misérables (Signet Classics)EXPENSES OF CARRIAGE AND CIRCUIT. For furnishing meat soup to the patients in the hospital. 1,500 livres For the maternity charitable society of Aix . . . . . . . 250 " For the maternity charitable society of Draguignan . . . 250 " For foundlings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 " For orphans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 " ----- Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 "
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
مخارج حمل و مدار.

   برای تهیه سوپ گوشت تجهیز به بیماران در بیمارستان است. 1،500 livres
   برای مادران خیریه جامعه از Aix. . . . . . . 250 "
   برای مادران خیریه جامعه از Draguignan. . . 250 "
   برای foundlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 "
   برای کودکان یتیم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 "
                                                             -----
        تعداد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3،000 "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم