بینوایان

بینوایان

Such was M. Myriel's...
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
Miserable Millie (Another Sommer-Time Story)Such was M. Myriel's budget. As for the chance episcopal perquisites, the fees for marriage bans, dispensations, private baptisms, sermons, benedictions, of churches or chapels, marriages, etc., the Bishop levied them on the wealthy with all the more asperity, since he bestowed them on the needy.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
چنین بود M. Myriel 'ثانیه بودجه می باشد.

همانطور که حق ویژه برای شانس episcopal ، هزینه ها را برای ممنوعیت ازدواج ،
dispensations ، baptisms خصوصی ، موعظه ، benedictions ، کلیسا و یا
chapels ، ازدواج ، و غیره ، اسقف آنها را بر روی ثروتمند با تمام levied
خشونت بیشتر ، از او آنها را به نیازمندان عطا در.

کلمات کلیدی: