بینوایان

بینوایان

"I like that name," ...
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
The Three Signs of a Miserable Job: A Fable for Managers (And Their Employees) (J-B Lencioni Series)"I like that name," said he. "Bienvenu makes up for the Monseigneur." We do not claim that the portrait herewith presented is probable; we confine ourselves to stating that it resembles the original.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"من می خواهم که نام ، گفت :" او. "Bienvenu می سازد تا برای Monseigneur".

ما ادعا نیست که این نامه پرتره احتمالی ارائه شده است ؛ ما
منحصر به خودمان را بیان کرد که آن را شبیه به تصویر اصلی.

کلمات کلیدی: